015 262 03 31 | info@improve.nl | Rotterdamseweg 270 | ma-vr 9-17u / za 10-17u |

Verhuur

Reserveren

Reserveren kan telefonisch of per email. Bij het plaatsen van een optie, worden de materialen voor een afgesproken periode in optie gehouden. Zonder bericht van de klant vervalt de optie daarna.

In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een reservering worden tot 96 uur voor de aanvang van de boekingsperiode geen annuleringskosten in rekening gebracht. Indien een reservering geannuleerd wordt binnen deze periode is Improve genoodzaakt kosten in rekening te brengen.


feel the future

Huurperiode

Het gehuurde kan op de dag van de aanvang van de huurperiode afgehaald worden na 12 uur `s middags en dient op de dag na afloop van de huurperiode voor 11 uur `s ochtends teruggebracht te worden. Indien de gehuurde materialen op de dag na afloop na 11 uur `s ochtends teruggebracht worden, wordt een extra huurdag in rekening gebracht.

Huurkorting

Voor de verhuur van materialen geeft Improve korting, afhankelijk van het aantal dagen. Hoe langer de huurperiode, hoe groter de korting. Daarvoor hanteren we de volgende tabel:

De vermenigvuldigingsfactor voor afwijkende huurperioden is op aanvraag verkrijgbaar.

Legitimatie

Bij het afhalen van de materialen dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) overlegd te kunnen worden.

Algemene Voorwaarden

Op alle leveringen gelden de door v.o.f. IMPROVE opgestelde leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27221963. De Algemene Voorwaarden van IMPROVE kunnen op aanvraag toegezonden worden, indien ze niet bijgesloten zijn.

Daarnaast is de huurder verplicht als een goede huisvader over de gehuurde zaken te waken. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dienen de gehuurde zaken in dezelfde conditie waarin deze verstrekt zijn, geretourneerd te worden bij IMPROVE. Indien blijkt dat de gehuurde zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn, is IMPROVE gerechtigd de huurder reparatiekosten of vervangingskosten in rekening te brengen. Kapotte lampen dienen geretourneerd te worden. Is dit niet het geval, dan worden deze altijd in rekening gebracht. IMPROVE is gerechtigd, als door omstandigheden het gereserveerde materiaal niet beschikbaar is, dit door gelijkwaardig materiaal te vervangen.

De door de klant gehuurde materialen zijn niet verzekerd door IMPROVE voor schade door brand, stormschade, aardbevingen en diefstal na inbraak. Bij verlies of diefstal kan alle schade op de huurder verhaald worden. De klant is aansprakelijk voor alle schade.

the art of improve